ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Wpływ sposobu badania oraz uziarnienia kruszywa na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie

dr inż. Agnieszka MolendowskaPolitechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.21

Celem badań było określenie wpływu wybranych czynników na strukturę betonu i odporność na powierzchniowe łuszczenie w obecności 3% roztworu NaCl. Badania przeprowadzono na betonach o stałym stosunku W/C = 0,45 napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych. Strukturę warstwy powierzchniowej zróżnicowano, zmieniając zawartość piasku. Dla każdej serii badaniom odporności na powierzchniowe łuszczenie poddano dwa rodzaje powierzchni: formowaną oraz uzyskaną przez przecięcie próbki sześciennej prostopadle do kierunku formowania. Badania wskazują, że zabezpieczenie betonu przed powierzchniowym łuszczeniem w obecności 3% roztworu NaCl jest dużo bardziej skomplikowane i samo, nawet poprawne napowietrzenie nie jest czynnikiem wystarczającym. Bardzo duży wpływ na wyniki badania ma rodzaj badanej powierzchni. W przypadku próbek o powierzchni ciętej uzyskano znacznie mniejsze uszkodzenia niż w przypadku naturalnej powierzchni formowanej.

Słowa kluczowe: beton, powierzchniowe łuszczenie, napowietrzanie, mikrosfery.

* * *

Impact of the test method and aggregate gradation on the surface scaling resistance of concrete

The focus of this study was on determining the effects of selected factors on the structure and resistance to scaling of concrete in the presence of a 3% NaCl solution. The tests were performed on concrete specimens with W/C = 0.45, air entrained with polymer microspheres. The amount of sand added was varied to provide different surface layer properties. The scaling resistance tests were performed on two surface types in each series: natural finished and sawn perpendicular to the direction of casting. As shown in the tests, it is much harder to provide efficient protection against surface scaling in the presence of the 3% NaCl solution, and air entrainment alone will be insufficient to prevent it. Scaling results are greatly influenced by test surface type. The specimens with sawn surfaces show less damage than those with natural finished surfaces. 

Keywords: concrete, scaling resistance, air entrainment, microspheres.

Literatura
[1] Brandt Andrzej M., Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka. 2001. „Uszkodzenia powierzchni betonu spowodowane cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem”. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN Krynica.
[2] Dias Priyan. 2000. „Reduction of concrete sorptivity with age through carbonation”. Cement and Concrete Research 30: 1255 – 1261.
[3] Fagerlund Goran. 1990. „Air-pore instability and its effects on the concrete properties”. Nordic Concrete Research 9: 34 – 52.
[4] Jamroży Zygmunt. 2000. Beton i jego technologie. Warszawa. PWN.
[5] Kosior-Kazberuk Marta, Piotr Berkowski. 2017. „Surface scaling resistance of concrete subjected to freeze-thaw cycles and sustained load”. Procedia Engineering 172: 513 – 520.
[6] Langley Wilbert S., G. Catette, V. Malhotra. 1992. „Strength development and temperature rise in large concrete blocks containing high volumes of low-calcium (ASTM Class F) fly ash”. ACI Materials Journal Vol. 89, No. 4: 362 – 368.
[7] Neville Adam. M. 2000. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement.
[8] PKN-CEN/TS 12390-9:2007 Testing Hardened Concrete - Part 9: Freeze-Thaw Resistance – Scaling.
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[10] PN-EN 480–11:1998 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
[11] PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[12] Van den Heede Philip, Jamie Furniere, Nele De Belie. 2013. „Influence of air entraining agents on deicing salt scaling resistance and transport properties of high-volume fly ash concrete”. Cement and Concrete Composites 37: 293 – 303

Otrzymano: 02.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 71-73 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.