ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Lepkość zerowego ścinania asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad Epure (TE)

mgr inż. Krzysztof KołodziejPolitechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
dr inż. Lesław Bichajło, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.20

Lepkość zerowego ścinania (ZSV) jest jednym z parametrów mogących służyć do oceny odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych. W asfalcie, który jest materiałem termoplastycznym, ZSV zależy od temperatury oraz dodatków zastosowanych do jego modyfikacji. W artykule opisano najczęściej stosowane metody badań tej właściwości oraz modele reologiczne opisujące zależność lepkości od prędkości ścinania. W ramach badań własnych dokonano oceny ZSV asfaltu drogowego 35/50 modyfikowanego dodatkiem asfaltu naturalnego TE w ilości 0, 10, 20% w stosunku do masy asfaltu bazowego. Badania przeprowadzono w temperaturze 40, 50 i 60 °C. Uzyskane wyniki potwierdzają, że ZSV zależy od temperatury oraz ilości dodatku TE. Stwierdzono również dobrą zależność między parametrami modelu Crossa a konsystencją lepiszcza asfaltowego.

Słowa kluczowe: lepkość zerowego ścinania, reometr DSR, asfalt naturalny Trynidad Epure (TE), właściwości reologiczne.

* * *

The zero shear viscosity of 35/50 asphalt with Trinidad Lake Asphalt (TLA) addition

The zero shear viscosity (ZSV) is one of the parameters that can be used to evaluate the resistance to permanent deformation of asphalt mixtures. The ZSV of bitumen, that is the thermoplastic material, depends on the temperature and the additives used to modify it. This paper describes the most commonly used research methods of this property and rheological models describing the dependence of viscosity on the shear rate. Within the framework of the research, ZSV was assessed for 35/50 road asphalt with 0, 10, 20% TLA of the base asphalt weight addition. The research has been conducted at temperatures of 40, 50 and 60 °C. The obtained results confirm that the ZSV depends on the temperature and amount of TLA additive. There was also a good relationship between Cross parameters and the consistency of asphalt binders.

Keywords: zero shear viscosity, Dynamic Shear Rheometer, Trinidad Lake Asphalt (TLA), rheological properties.

Literatura
[1] De Visscher Joëlle,Ann Vanelstraete. 2004. „Practical test methods for measuring the zero shear viscosity of bituminous binders”. Materials and Structures 37. DOI: 10.1007/BF02481684.
[2] Gaweł Irena, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat. 2014. Asfalty drogowe. Warszawa. WKŁ.
[3] Giuliani Felice, Filippo Merusi, InesAntunes. „Creep flow behavior of asphalt rubber binder. The zero-Shear Viscosity analysis”: http://www.asphaltrubberitalia.com/wp-content/uploads/2013/05/Creep-flow-of-Asphalt-Rubber-Binder.pdf. (dostęp 02.02.2017 r.).
[4] Raport IBDiM. 2010. Ocena wpływu właściwości reologicznych lepiszcza asfaltowego na deformacje trwałe nawierzchni drogowej.
[5] Słowik Mieczysław, Marta Andrzejczak. 2014. ,,Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS”. Budownictwo i Architektura 13 (4).
[6] Stefańczyk Bogusław, Paweł Mieczkowski. 2008. „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania”. Warszawa. WKŁ.
[7] Sybilski Dariusz. 1994. „Relationship between absolute viscosity of polymer-modified bitumens and ruttingresistanceofpavement”.MaterialandStructures27.
[8] Sybilski Dariusz. 1996. Polimeroasfalty drogowe. Jakość funkcjonalna, metodyka i kryteria oceny. Warszawa. IBDiM.
[9] Sybilski Dariusz, Matthew Witczak, Ramonn Bonaquist. 2000. „Zależność między lepkością a modułem sztywności asfaltu”. Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr 3 – 4.
[10] Szabolcs Biro, Gandhi Tejash,Amirkhanian Serji. 2009. ,,Determination of zero shear viscosity of warm asphaltbinders”.ConstructionandBuildingMaterials23.

Otrzymano: 14.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 68-70 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.