ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Frakcja drobna z recyklingu betonu jako aktywny wypełniacz wyrobów wapienno-piaskowych

prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.16

W artykule przedstawiono wyniki badań potwierdzające możliwość stosowania odpowiednio przygotowanej drobnej frakcji z recyklingu gruzu betonowego (< 2 mm) jako wypełniacza do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych. Stosowana w badaniach frakcja drobna z recyklingu to odpad powstały w wyniku przeróbki gruzu z betonu klasy C30/37 wg technologii opisanej w zgłoszeniu patentowym P. 417362. Badano podstawowe właściwości wyrobów wapienno-piaskowych z wypełniaczem z recyklingu betonu: wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość oraz samego wypełniacza: uziarnienie, skład fazowy, ciepło twardnienia, analizę termograwimetryczną. W tym celu przygotowano plan badania, zgodnie z którym wykonano siedem serii próbek badawczych o zmiennej zawartości wypełniacza z recyklingu betonu.

Słowa kluczowe: wypełniacz z recyklingu, gruz betonowy, wyroby wapienno-piaskowe.

* * *

The fine fraction from recycled concrete as an active filler of sand-lime products

The paper presents the results of own research confirming the possibility of using a properly prepared fine fraction (< 2 mm) as a filler for the production of autoclaved sand-lime products. The recycling fine fraction is waste from the processing of concrete debris by the method described in (P.417362), derived from C30/37 concrete. A study was conducted to determine the basic properties of autoclaved sandlime products with recycled filler: compressive strength, water absorbtion and recycled filler: granulation, phase composition, hardening heat, thermogravimetric analysis. For this purpose a test plan was prepared in accordance with 7 series of test with varying content of recycler filler from concrete.

Keywords: recycler filler, concrete rubble, lime sand.

Literatura
[1] Behera M., S. K. Bhattacharyya, A. K. Minocha, R. Deoliya, S. Maiti. 2014. „Recycled aggregate from C&D waste & its use in concrete – A breakthrough towards sustainability in construction sector: A review”. Construction and Building Materials, vol. 68, 501–516.
[2] Bołtryk Michał, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2016. „The cement composites with modified recycled addition”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 7 (1): 7 – 10.
[3] Ferrari G., M. Miyamoto, A. Ferrari. 2014. „New sustainable technology for recycling returned concrete”. Construction and Building Materials 67: 353 – 359
[4] Gastaldi D., F. Canonico, J. Capelli, L. Buzzi, E. Boccaleri, S. Irico. 2015. „An investigation on the recycling of hydrated cement from concrete demolition waste”. Cement &ConcreteComposites 61: 29 – 35.
[5] Zgłoszenie patentowe (P. 417362), Sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i urządzenie do stosowania tego sposobu.
[6] Pawluczuk Edyta, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2015. „Ocena zastosowania spoiwa z recyklingu do betonów drobnoziarnistych”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 6 (4): 193 – 200.
[7] PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[8] PN-EN 12390-3 Badania betonu – Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[9] PN -B-06250 Beton zwykły.
[10] Schoon J., K. Buysser, I. Driessche, N. Belie. 2015. „Fines extracted from recycled concrete as alternative raw material for Portland cement clinker production”. Cement & Concrete Composites 58: 70 – 80.
[11] Thomas C., J. Setién, J. A. Polanco, P. Alaejos, Sánchez de Juan M. 2013. „Durability of recycled aggregate concrete”. Construction and Building Materials 40: 1054 – 1065.
[12] Zielenkiewicz W., M. Kamiński M. 2001. „Aconduction calorimeter for measuring the heat of cement hydration in the initial period”. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 65: 335 – 340.

Otrzymano: 19.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 54-55 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.