ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Wpływ wybranych materiałów budowlanych na klasy czystości powietrza pomieszczeń

dr inż. Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
mgr inż. Dominik Bekierski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska 

Autor do korespondencji e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.12

Artykuł przedstawia propozycję metody określania wpływu materiałów budowlanych na klasę zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń w budynku. Ponadto omówiono stan wiedzy oraz określanie klas czystości powietrza metodą komorową oraz za pomocą analizy bezpośredniej w obiekcie. Porównano dwie niezależne metody analityczne: mikroskopii optycznej i metodę z zastosowaniem dyskretnego licznika cząstek. Wyznaczono współczynnik korelacji liniowej wyników oraz równanie regresji w przypadku dwóch wielkości cząstek. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów czystości powietrza wykonane w kilkunastu przedszkolach.

Słowa kluczowe: materiały budowlane, jakość powietrza, klasy czystości powietrza, emisja cząstek.

* * *

Influence of selected building materials on the classification of room air cleanliness

The article presents a method for determining the influence of selected construction materials on the air pollution of rooms in a building. The paper presents the state of the art and methods for defining room cleanliness classes by a chamber method and by direct analyses of the object. Two independent analytical methods were presented and compared: the optical microscopic method and the use of a discrete particle counter. The linear correlation coefficient of the methods’ results and the regression equation for the two particle sizes were determined.Air quality measurements were performed in a dozen of kindergartens.

Keywords: construction products, air quality, classification of air cleanliness, particles emission.

Literatura
[1] Atłachowicz Janusz. 2007. „Wokół rozporządzenia „sanitarnego”. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 3: 22 – 3.
[2] Charkowska Anna. 2005. „Czystość mikrobiologiczna i pyłowa środowiska szpitalnego, część I.”. Chłodnictwo & Klimatyzacja (12): 12 – 5.
[3] Czarnecki Lech i inni. 2012. „Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości”. Inżynieria i Budownictwo 68 (1): 18 – 21.
[4] FED-STD-209 E Airborne Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Cleanzones.
[5] Kalliokoski Pentti. 2009. „Risks caused by airborne particles – source control is important”. Indoor Built Environment 12: 41 – 6.
[6] PN-EN ISO 14644-1. Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 1: Klasyfikacja i czystość powietrza.
[7] PN-EN ISO 16000-9 Powietrze wnętrz – Część 9: Oznaczanie emisji lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych i wyposażenia – Badanie emisji metodą komorową.
[8] Praca zbiorowa. 1999. Poradnik GMP. Dobra praktyka wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Polfarmed. 
[9] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 06.194.1436).
[11] Sanjay Ramade, R. S. Power. „Desig and Development of Cost Effective Clean Rooms For Pharmaceutical Units”. Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), ISSN: 2278 -1684: 07-13.

Otrzymano: 09.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 40-42 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.