ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 6/2018

    Tematem czerwcowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są dachy w teorii i praktyce. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Propozycja szacowania oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody w ustrojach powierzchniowych

dr inż. Tomasz Pytlowany, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie, Instytut Politechniczny

Autor do korespondencji e-mail: aaa

DOI: 10.15199/33.2017.08.06

Powszechnie do szacowania wartości oddziaływań klimatycznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia obciążenia stosuje się rozkłady wartości ekstremalnych. Definiują one możliwe postacie dystrybuant granicznych dla ekstremów – minimów bądź maksimów. Dostępne wyniki badań lub obserwacji często nie pozwalają na dostatecznie precyzyjne dopasowanie jednego z typów rozkładu zmiennej losowej. Artykuł przedstawia metodę Peak Over Threshold (POT). W literaturze dotyczącej zagadnień klimatycznych jest ona zwana metodą wszystkich wzrostów stanów, które przekroczyły z góry określony poziom. Przedmiotem analizy metodą POT były dane dotyczące obciążenia śniegiem gruntu z dwóch lokalizacji. Zaprezentowana metoda może być zastosowana do szacowania innych oddziaływań klimatycznych. 

Słowa kluczowe: oddziaływania klimatyczne, obciążenie śniegiem, metoda POT.

* * *

Estimating extremes in climate impacts using the Peak Over Threshold method – ground snow load

Usually, extreme distribution is used for counting of climate impact values that have certain probability of advancement. This distribution determines possible distributable boundary figures for extremes – minimum or maximum values. Available research or review results are often insufficient enough for precise matching to one of commonly used types of probable variable distribution. The paper presents the Peak over Threshold method (POT). In literature regarding climate issues it is called the method of all cumulations, which have crossed previously fixed level. The subject of the analysis, carried with the use of POT method, was a research data of snow load, gathered in two locations. The presented method may be used in analysing other climate impacts. 

Keywords: meteorological action, snow loads, POT method.

Literatura
[1] Balkema August Aimé, Laurens de Hann. 1974. „Residual Life Time at Great Age”. Annals of Probability vol. 2, No. 5 Amsterdam.
[2] Beirlant Jan, G. Matthys. 2001. Extreme quantile estimation for heavytailed distributions. Mimemo, Zurich.
[3] EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.
[4] MIUB Meteorological Institute University of Bonn. 2007 COPS Summer School July – August. Friederischs P. http://www.meteo.uni-bonn.de/.
[5] Naden Pamela. 1992. Analysis and use of peak over threshold data in flood estimation, 3rd international conference on flood and flood management. Italy. pp. 131-143. Florence.
[6] Osińska Magdalena, Marcin Fałdziński. 2007. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych. Dynamiczne modele ekonometryczne. UMK. Tomy X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 – 6 września. Toruń.
[7] Pickands James. 1974. „Statistical Interference Using Extreme Order Statistics”. Annals of Statistics 3 (1): 119 – 131.
[8] PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
[9] RutkowskaAgnieszka, Krzysztof Banasik. 2014. Parametr kształtu rozkładów GEV I GP przepływów maksymalnych rocznych oraz powyżej progu odcięcia – analiza statystyczna. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN z. XX.
[10] WolińskiSzczepan,TomaszPytlowany.2012.Evaluation of load values using the gumbel model. Warzawa. Versita, Archives of Civil Enginnering, Warszawa.
[11] Żurański Jerzy A., Andrzej Sobolewski. 2009. Obciążenie śniegiem w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Seria: Prace Naukowe ITB. Monografie. Warszawa. ITB.

Otrzymano: 13.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 20-22 (spis treści >>)

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.