ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
  • Materiały Budowlane 5/2018

    Tematem majowego wydania numeru "Materiałów Budowlanych" są Hydroizolacje i osuszanie obiektów oraz Ochrona, naprawa i wzmacnianie konstrukcji. Zapraszamy do PRENUMERATY miesięcznika "Materiały Budowlane" na 2018 rok!
    Czytaj więcej +
  • 1

Akredytacja w branży budowlanej: debata Polskiego Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zorganizowało kolejną debatę ekspercką na temat korzyści płynących z akredytacji oraz przyszłości akredytacji w sektorze budowlanym. Spotkaniu przyświecało hasło obchodzonego corocznie 9 czerwca Światowego Dnia Akredytacji - Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa.

Zorganizowana w ramach Światowego Dnia Akredytacji debata ekspercka Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) odbyła się 5 czerwca br. w Centrum im. Adama Smitha. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat kluczowych zagadnień dotyczących akredytacji, będącej przejrzystym i niezależnym narzędziem oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność. W debacie wzięli udział: Jacek Szer - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Anna Panek - Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej w Instytucie Techniki Budowlanej; Katarzyna Hatowska - Kierownik Zakładu Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej; Natalia Petryk - Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego; Jacek Michalak - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń; Roman Sobczak z Wydziału Przepisów Techniczno-Budowlanych i Wyrobów Budowlanych Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Andrzej Sadowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha. PCA reprezentowali: Lucyna Olborska - Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Andrzej Kolasa - Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, a także eksperci PCA z działów akredytacji w obszarze laboratoriów, inspekcji i certyfikacji. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele mediów branżowych, w tym: miesięcznika "Materiały Budowlane", dwumiesięcznika LAB i LABportal.pl, czasopismo "Pośrednik Budowlany – maszyny, narzędzia, sprzęt"; "Maszyny Budowlane - serwis i eksploatacja" oraz "Chemia i biznes".  Z tej okazji, 5 czerwca br. odbyła się debata ekspercka, 

Debatę otworzyła dyrektor PCA Lucyna Olborska, stwierdzając: "Obecnie akredytowanych jest przez nas ponad 1500 podmiotów. Co roku, w ramach Światowego Dnia Akredytacji, staramy się pokazywać kolejnym sektorom gospodarki korzyści płynące z akredytacji. W tym roku skupiamy się na sektorze infrastruktury i budownictwa. Dlaczego? Na co dzień często zastanawiamy się, czy miejsca, w których mieszkamy, pracujemy i przebywamy, są bezpieczne. Czy środowisko, w którym pracujemy, jest bezpieczne, czy pomiary, które je opisują, zostały poprawnie wykonane i czy są wiarygodne. Wreszcie, czy materiały budowlane, z których zostały wykonane obiekty, w których się znajdujemy, spełniają wymagania odpowiednich specyfikacji. Inny aspekt, nad którym się zastanawiamy, to bezpieczeństwo budynków w kwestii rozprzestrzeniania się ognia, odporności na wodę, wstrząsy czy wpływu na środowisko".

Uczestnicy zgodzili się, że akredytacja jest jednym z kluczowych czynników w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury i jakości wyrobów. Podczas dwugodzinnej dyskusji starano się odpowiedzieć na pytanie: Jakie obszary działalności akredytowanych jednostek oceniających zgodność są lub mogą być wykorzystywane w obszarze infrastruktury i budownictwa? Zastanawiano się też czy są obszary, które wymagałyby dodatkowych regulacji w zakresie oceny zgodności i nadzoru, np. badania azbestu czy certyfikacja obiektów małej architektury, takich jak place zabaw czy plenerowe stacje fitness. Kolejną poruszoną kwestią było zaangażowanie akredytowanych jednostek oceniających zgodność, będących jednostkami notyfikowanymi do dyrektywy interoperacyjności systemu kolei w obszarze TSI "Hałas" i TSI "Osoby o ograniczonej zdolności poruszania się".

Relacja wideo: Debata ekspercka: "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa" >> 

Jesienią PCA planuje zorganizować konferencję dla przedstawicieli klientów, auditorów oraz władz centralnych. Jej celem będzie pokazanie szerokiemu gronu zainteresowanych stron, jakie korzyści w branży budowlanej niesie ze sobą akredytacja. 

Światowy Dzień Akredytacji
Światowy Dzień Akredytacji obchodzony jest 9 czerwca. Został on ustanowiony w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, obejmującego niemal wszystkie dziedziny życia. Patronują mu dwie organizacje: ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation i IAF – International Accreditation Forum. 

Światowy Dzień Akredytacji obchodzony jest już po raz dziesiąty. W każdym roku przyświeca mu inne hasło. Tegoroczne brzmi: "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa". Akredytacja, ocena zgodności i normy są powszechnie akceptowanymi narzędziami wspierającymi branżę budowlaną i podmioty w niej działające. Są one również wykorzystywane przez organy administracji publicznej w tworzeniu regulacji prawnych w dziedzinie infrastruktury i budownictwa, we wspieraniu ochrony środowiska, zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, zapobieganiu nadużyciom czy budowaniu zaufania społecznego i rozwoju innowacyjności. Na łańcuchy dostaw w budownictwie wpływa tempo urbanizacji, postęp technologiczny w produkcji i technikach budowlanych, rosnące wymagania środowiskowe, a także zmiany preferencji projektowych i stale postępująca globalizacja. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, kluczowe znaczenie ma zapewnienie zaufania społecznego do bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury i obiektów budowlanych.

System akredytacji wspiera zarządzanie ryzykiem, pomaga zwiększać efektywność oraz potwierdza zgodność z przepisami prawnymi. Akredytowane badania, wzorcowanie, inspekcja i certyfikacja dają dostawcom i nabywcom pewność, że przedsięwzięcia budowlane są sprawnie realizowane, place budowy są bezpieczne, a stosowane materiały - niezawodne. Dostarczają one także organom administracji publicznej wiarygodnych dowodów potwierdzających, że ukończone przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawnymi, a powstałe obiekty budowlane są bezpieczne w użytkowaniu.

Co roku, w związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 100 krajach na świecie organizowane są liczne wydarzenia, w tym: konferencje i seminaria, mające na celu zwiększanie świadomości na temat znaczącej roli akredytacji w sektorze budownictwa i infrastruktury. PCA również w uroczysty sposób obchodzi ten dzień.

Źródło: CPA
Zdjęcia: Mirosław Stelmach

09.06.2017 r.

 

Nasz serwis używa plików cookies jedynie w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgoda na użycie plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.